Ρύθμιση κόκκινων δανείων και οφειλών προς δημόσιο και ταμεία

Ανοίγει η πλατφόρμα για ρύθμιση κόκκινων δανείων και οφειλών προς δημόσιο-ταμεία. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι...

ISO 9001:2015

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015   Εταιρίες όλων των μεγεθών, που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα μπορούν να πιστοποιηθούν...