Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2020

Σήμερα, 28.02.2020 ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2020, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι...

CLLD / LEADER 2014-2020 Χανίων-Ρεθύμνου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 2014-2020, o ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους...

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας Επιδότηση:100%...

Αναπτυξιακός Νόμος

3η Προκήρυξη Γενικής Επιχειρηματικότητας Δικαιούχοι: Ατομική Επιχείρηση Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε,Ε.Ε,Ε.Π.Ε, Μ.ΕΠ.Ε, Α.Ε,Ι.Κ.Ε) Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) Αγροτικοί...