Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2020

Σήμερα, 28.02.2020 ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2020, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι...

CLLD / LEADER 2014-2020 Χανίων-Ρεθύμνου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER 2014-2020, o ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους...