Αιτήσεις για Βιολογικές Καλλιέργειες από τις 28 Φεβρουαρίου

Από τις 28 Φεβρουαρίου (δέκα ημέρες αργότερα αφού η πρόσκληση θα άνοιγε Τρίτη 19 Φεβρουαρίου), ως και τις...

Αναπτυξιακός Νόμος

3η Προκήρυξη Γενικής Επιχειρηματικότητας Δικαιούχοι: Ατομική Επιχείρηση Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε,Ε.Ε,Ε.Π.Ε, Μ.ΕΠ.Ε, Α.Ε,Ι.Κ.Ε) Συνεταιρισμοί Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) Αγροτικοί...

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων...

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να...