Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής

στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 Νέα παράταση έως τις 21 Μαΐου 2018 στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον   2ο κύκλο   του   καθεστώτος   του   Αναπτυξιακού   Νόμου   4399/2016   «Γενική Επιχειρηματικότητα» ενέκρινε  ο Αναπληρωτής  Υπουργός

Οικονομίας  και  Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης , για  τη  διευκόλυνση  του  μεγάλου  αριθμού υποψήφιων  επενδυτών  που έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον.

Ο  3ος  κύκλος  του  ίδιου  καθεστώτος  θα  ενεργοποιηθεί  τον Σεπτέμβριο του 2018.