Ανοίγει το σύστημα ξανά για την ΕΑΕ 2020

Σήμερα, 31.03.2020 ανοίγει ξανά το σύστημα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2020, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, καθώς και οι ενισχύσεις των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Η εφαρμογή είχε “κατέβει¨μετά από εντολή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για αναστολή της υποβολής ΕΑΕ2020 για 15 ημέρες στις 16.03.2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή αν και η παράταση έως τον Ιούνιο θεωρείται βέβαιη.

Αναλαμβάνουμε την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης των αγροτών και κτηνοτρόφων για το έτος 2020 ως Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Κ.Υ.Δ), από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική.