Προκήρυξη 3Κ/2020 – Αιτήσεις εως 17 Ιουλίου στο ΑΣΕΠ για 187 μόνιμες προσλήψεις

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2020 μέσω ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/16-6-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – Ν.Π.Ι.Δ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 17 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες για να συμπληρώσετε την αίτησή σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 28310 40818 και 693 4309 965 ή στείλτε μας e-mail στο info@geoproject.gr .