Ανοιχτό το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης για 50% μη επιστρεπτέα επιδότηση

Έως τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν κεφάλαιο κίνησης από 3.000€ έως 40.000€ χωρίς επιστροφή.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους, αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000 €. Μέχρι το τέλος του έτους να αναρτηθούν οι δικαιούχοι και μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2021 θα εκταμιευτούν τα χρήματα.