«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

Από τη Δευτέρα 04/01/2021 είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στη Δράση: «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» με προϋπολογισμό 60.000.000 ευρώ.

Η Δράση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης και παροχής καταλυμάτων (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100 ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης είναι 5000 ευρώ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολήςΔευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολήςΠέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00

Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς.

Υπογραμμίζεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και το ποσό ενίσχυσης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται
με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στην πλατφόρμα gov.gr και του ενάριθμου κωδικού που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της.

Για την υποβολή της αίτησης σας καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση επικοινωνήστε μαζί μας, m: info@geoproject.gr, w: www.geoproject.gr, τηλ: 28310 40818, 693 4309 965

Δείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.