ΟΣΔΕ 2021-Ξεκίνησε η υποβολή των Δηλώσεων

Ημέρα έναρξης για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2021 η 15η Απριλίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεύτερη μέρα κατάθεσης των δηλώσεων το σύστημα επί της ουσίας δεν λειτουργεί, με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους αγρότες. Μέχρι στιγμής «λειτουργεί» μόνο το online σύστημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η πλήρης λειτουργία του συστήματος.

Μέσω της ΕΑΕ κάθε έτος χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

  • είτε με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ
  • είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του, αφού εκδώσει το μοναδικό «κωδικό υποβολής»

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση με πιθανή ημερομηνία τη 22α Ιουνίου 2021.

Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Η εταιρεία μας είναι Πιστοποιημένη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας για την ΕΑΕ 2021. Τηλ: 28310 40818, Κιν:693 4309 965, Δ/νση: Χαρ.Δασκαλάκη 28, Ρέθυμνο