ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πιστοποίηση της επιχείρησής σας σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς κατά τα  πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

Όλες οι Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας, μπορούν να πιστοποιηθούν κατά :

ISO 9001 Ποιότητα
ISO 14001 Περιβάλλον
ISO 45001 Εργασιακή Υγεία / Ασφάλεια
ISO 22000 Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP
ISO 13485 Ιατροτεχνολογικά
ISO 27001 Ασφάλεια Πληροφοριών

Γιατί να πιστοποιηθεί μία εταιρεία με ISO ;

  • Βελτίωση
  • Κερδοφορία
  • Κύρος
  • Ανταγωνισμός
  • Διαφήμιση

Ποιές οι απαιτήσεις για να πιστοποιηθεί με ISO μία εταιρία ;
Εξαρτάται από το πρότυπο και πεδίο εφαρμογής (τον τρόπο που λειτουργεί η εταιρεία). Απαραίτητη η βούληση της διοίκησης.

Πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να πιστοποιηθώ με ISO ;
Ο χρόνος που χρειάζεται για να πιστοποιηθεί μία εταιρεία, εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας . Συνήθως μέχρι 3 μήνες

Σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, η συμμόρφωση με ένα διεθνές πρότυπο μειώνει το ρίσκο, προσδίδει κύρος και αυξάνει την αναγνωρισιμότητα των επιχειρήσεων, με ότι καλό αυτό συνεπάγεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη μελέτη των αναγκών της επιχείρησης σας, την επιλογή του προτύπου που σας καλύπτει και την πιστοποίηση κατά ISO της επιχείρησης σας.