Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β Κύκλος)

Αναμένεται τον Μάιο να ξεκινήσουν οι υποβολές των προτάσεων για την δράση “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β Κύκλος)”

Η Δράση θα αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους από 1/1/2021 και για περίοδο 3 μηνών. Η δημόσια χρηματοδότηση θα καλύπτει τους συμβατικούς τόκους των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, εφόσον αυτά αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια τακτής λήξης, ομολογιακά δάνεια και Συμβάσεις Πίστωσης (ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καθώς και την αναλογούσα εισφορά του Νόμου 128/75. Δεν θα καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα.

Τελικοί ωφελούμενοι της δράσης θα είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19 και που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr