Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υποέργο 3: «Πράσινος αγρο-τουρισμός»

«Πράσινος αγρο-τουρισμός». Το Καθεστώς ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε «Τουριστικές δραστηριότητες». Αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Στόχος του Υποέργου, είναι:
α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών
φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και
υποχρεωτικά τον στόχο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές.

Προϋπολογισμός:
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 €. Ο κατώτατος προϋπολογισμός για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις είναι 500.000€ και η ενίσχυση κυμαίνεται από 35%-50%.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:
Υποβολή των αιτήσεων από 12 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.
Το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών

Δικαιούχοι δύναται να κριθούν υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις όλων των μορφών και συλλογικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω Τουριστικές Δραστηριότητες. Δεν είναι δικαιούχοι ατομικές επιχειρήσεις.

α) Καταλύματα (ΚΑΔ 55)
β) Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)
γ) Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 79)
δ) Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (ΚΑΔ 90)
ε) Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 91)
στ) Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 93)

Όσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
 2. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
 3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
 4. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
 5. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
  5.1. μονόχωρες 40 τ.μ
  5.2. δύο κύριων χώρων 60 τ.μ

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km για κίνηση εντός του χώρου της μονάδας (έως το 20% του προϋπολογισμού)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
 • Άυλες δαπάνες (έως το 50% του προϋπολογισμού) (λογισμικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding/Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα).
 • Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P.κλπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας