“Ενίσχυση για καλλιέργεια χαρουπιάς μέσω του υπομέτρου για γεωργοδασοκομικά συστήματα”

Ενίσχυση για καλλιέργεια χαρουπιάς μέσω του υπομέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020

Πρόκειται για ένα Μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επιλέξουν µέσα από µία λίστα καλλιεργειών (δασικά και οπωροφόρα είδη) για να τις εγκαταστήσουν στις εκμεταλλεύσεις τους ή στο βοσκότοπό τους. Η Χαρουπιά (Ξυλοκερατιά) είναι επιλέξιμη καλλιέργεια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβίωση ενός χρυσού προϊόντος που παρήγαγε η Κρήτη τις προηγούμενες δεκαετίες και που αυτή τη στιγμή, πωλείται πάνω από 4 ευρώ ανά κιλό (χαρουπάλευρο).

Μορφές ενίσχυσης και ποσοστά ενίσχυσης

Η μέγιστη ενίσχυση ανέρχεται στο ποσοστό του 80% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση του συστήματος και, ως ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο, στο 100% των επιλέξιμων δαπανών συντήρησης του συστήματος για μέγιστη περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης

Συγκεκριμένα, δικαιούνται ετήσια πριμοδότηση για τη συντήρηση και το 80% του κόστους για να εγκαταστήσουν: 

  • Για καρπό-ξυλεία: Αχλαδιές, καρυδιές (βασιλική, µαύρη, κοινή), κερασιές, συκιές, βατοµουριές, κρανιά, µουριές, µηλιές.
  • Για παραγωγή ξυλείας και τροφής για ζώα: Αριά, δρύ, πουρνάρια, χαρουπιές.
  • Ξυλεία και προστασία: Ιτιές, κυπαρίσσια.
  • Ξυλεία και άλλα προϊόντα: Μαστιχόνδενδρα, σχίνο, αγριοφυστικιά.
  • Ξυλεία: Λεύκη, µελισοκοκκιά, σκλήθρο, σορβιά, σφένδαµο, φτελιά, φλαµουριά, ράξο.

Η µέγιστη πυκνότητα είναι 25 δέντρα το στρέµµα όσον αφορά τα γεωργοδασικά συστήµατα. Για τα δασολιβαδικά 40 δέντρα ανά δέκα στρέµµατα.

Η στήριξη παρέχεται μέσω επιχορήγησης του Άρθρου 67 του Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013.

Το κόστος εγκατάστασης περιλαµβάνει εδαφολογική ανάλυση, γεωργοδασοκοµική µελέτη, βελτίωση εδάφους, προετοιµασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγµα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.), προµήθεια φυταρίων, δαπάνες άρδευσης, λίπανσης, προστατευτικούς σωλήνες, εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών, περίφραξη. Στο κόστος συντήρησης περιλαµβάνονται άρδευση, δαπάνες για φυτοπροστασία, λίπανση, πότισµα και συντήρηση εξοπλισµού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.).

Δικαιούχοι του Υπομέτρου

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καθώς επίσης και Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr