“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ”

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση του οδηγού του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους». Η προδημοσίευση που αφορά την πρόσκληση του προγράμματος, ώστε νέοι από 18 έως 39 ετών, να αναβαθμίσουν και να ανακαινίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. € και για το σκέλος «Ανακαινίζω» ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. € για το σκέλος της επιδότησης και 100 εκατ. € για το χαμηλότοκο δάνειο.

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Εθνικού
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023, καθώς και από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης και η κατανομή των πόρων θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης. Για την υπαγωγή στο σκέλος «Εξοικονομώ», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα). Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα). Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Το Ατομικό Εισόδημα στο σκέλος «Εξοικονομώ» θα πρέπει να είναι έως 30.000€ και το οικογενειακό έως 50.000€. Για το σκέλος «Ανακαινίζω» το Ατομικό, ή Οικογενειακό δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20.000€ και το σύνολο της ακίνητης περιουσία τα 300.000€

Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια
κατοικία. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο
«Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων
ενεργειακής αναβάθμισης, δαπάνες ανακαίνισης που αφορούν στο σκέλος Ανακαινίζω και λοιπές
υποστηρικτικές δαπάνες. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά. Γίνονται δεκτά και ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί πριν τη 01/02/2020 και μετά την 27.11.2017, ωστόσο η δαπάνη τους δεν είναι επιλέξιμη.

Το ποσοστό επιχορήγησης στο σκέλος «Εξοικονομώ» κυμαίνεται από 40% έως 75% βάσει εισοδήματος ενώ στο σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%. Για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων , προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης.

Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται
Α) με Ίδια Κεφάλαια,
Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω.
Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται
σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος η οποία μπορεί να έχει τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην προδημοσίευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 28310 40818, 693 430 9965 και μέσω e-mail στο: info@geoproject.gr