Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ και απασχόλησαν το 2022 τουλάχιστον τρία (3) άτομα προσωπικό (3 ΕΜΕ) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.000€ έως και...

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ και απασχόλησαν το 2022 τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικό (2 ΕΜΕ) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και...