«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες»

Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης...

«Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια»

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων -...

Αναπτυξιακός Νόμος. Καθεστώς επιδότησης στον Τουρισμό για ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις (camping), παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια (ξενώνες φιλοξενίας).

Έναρξη περιόδου υποβολών από 5/9/2022 έως 5/12/2022 για το καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου  «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων». Το καθεστώς απευθύνεται σε...

« ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ » του Ταμείου Ανάκαμψης

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:1. εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους...