Σε εξέλιξη οι υποβολές του Νέου Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με...

GDPR

Διαχειρίζεστε προσωπικά δεδομένα με αυτοματοποιημένες/ ή μη μεθόδους ή εκτελείτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Επιβεβαιώστε ότι λειτουργείτε σύμφωνα...

Ανοίγει το σύστημα ξανά για την ΕΑΕ 2020

Σήμερα, 31.03.2020 ανοίγει ξανά το σύστημα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2020, δια της...

“Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ. Το ποσό επιχορήγησης είναι...