Αναδιάρθρωση αμπελουργικών εκτάσεων-Αιτήσεις υπαγωγής στο ΥΠΑΑΤ

Ενίσχυση στους αμπελουργούς μέσω του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης...

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υποέργο 1:«Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού και μη προϊόντος...

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υποέργο 3: «Πράσινος αγρο-τουρισμός» «Πράσινος αγρο-τουρισμός». Το Καθεστώς ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε «Τουριστικές δραστηριότητες». Αφορά...

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υποέργο 4: «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών» Έναρξη στις 31 Αυγούστου 2022 και έως τις 15 Νοεμβρίου 2022, για το πρόγραμμα...