Μέτρο 11 ΠΑΑ Βιολογικές Καλλιέργειες-Επιδότηση παραγωγών για ένταξη

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα για βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11 του ΠΑΑ), ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 490...

Εξοικονομώ 2021

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών «Εξοικονομώ 2021». Mε σειρά αλλαγών και ειδική μέριμνα...

«2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στην Δράση 4.1.2.«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) έως την Τρίτη, 2/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης...

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Σε εξέλιξη είναι οι υποβολές για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές...