GeoProject

Αναπτυξιακά και Επενδυτικά Προγράμματα

Αφορούν σε ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών σχεδίων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και αφορούν:

 • ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Προγράμματα του Αναπτυξιακού νόμου
 • Διασυνοριακά Προγράμματα
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
 • Προαξιολόγηση των πιθανοτήτων ένταξης του επενδυτικού σας έργου στο κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και υποβολή αίτησης υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Διαχείριση επενδυτικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του και την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Συνεχή ενημέρωση για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης στις μελλοντικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Συστήματα Διαχείρισης

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Αφορούν στην εγκατάσταση και επίβλεψη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε μεμονωμένους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2 και GLOBALG.A.P. με σκοπό την πιστοποίηση από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.

Τα πρότυπα ΑGRO 2-1 και AGRO 2-2 προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Eφαρμόζονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει πως αφορούν τόσο τους μεμονωμένους παραγωγούς όσο και τις ομάδες παραγωγών, ανεξάρτητα πάντα από το είδος της παραγωγής τους.

AGRO 2-1

Το Πρότυπο AGRO 2-1 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος σε μία Γεωργική εκμετάλλευση.Eστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που την αφορούν με σκοπό την επιτυχή διαχείριση των επιπτώσεων που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

AGRO 2-2

Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

 • AGRO 2-2/1: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ροδακινιάς
 • AGRO 2-2/2: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια βάμβακος
 • AGRO 2-2/3: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια ελιάς

GLOBALG.A.P

Είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο για την πιστοποίηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και ιχθυοκαλλιέργειες.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τα περιβαλλοντικά πρότυπα αποτελούνται από τα πρότυπα διαχείρισης και τα πρότυπα προϊόντων. Τα πρότυπα διαχείρισης παρέχουν ένα σύστημα για την διαχείριση  των περιβαλλοντικών επιδράσεων ενώ τα πρότυπα προϊόντων δίνουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να αναγνωρίσουν τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον .Τα πιο διαδεδομένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι το ISO 14001 και το EMAS. 

 

ISO 14001 -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Ο οργανισμός με την εφαρμογή ενός ΣΠΔ θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί διαρκώς να βελτιώνει την επίδοσή του.

Το πρότυπο αυτό δύναται να εφαρμοστεί σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδους και μεγέθους, δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή ενός ΣΠΔ κρίνεται πλέον απαραίτητη.

 

EMAS -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το EMAS απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς με περιβαλλοντικές επιπτώσεις (λ.χ. βιομηχανία, τουρισμό, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, καταστήματα). Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική και επιβεβαιώνεται με τη χρήση του λογότυπου του EMAS.

Στόχος του κανονισμού EMAS είναι η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών, και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των χώρων δραστηριοτήτων τους. Η πρωτοβουλία και η ευθύνη για την εφαρμογή του συστήματος ανήκουν αποκλειστικά στον ενδιαφερόμενο οργανισμό, ο οποίος καλείται να θέσει μόνος του ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, ενημερώνοντας το κοινό σχετικά.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφορούν στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Επί του παρόντος ισχύει η έκδοση ISO 9001:2015. (Τα ISO9001:2008 και ISO 9001:2000 αποτελούν παλαιότερες εκδόσεις του ίδιου προτύπου.)

Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις μπορούν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.

Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν οφέλη όπως:

 • Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα
 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα
 • Μειωμένες δαπάνες ( π.χ αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών κτλ)
 • Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων
 • Αυξημένες πωλήσεις/ Ικανοποιημένους πελάτες

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αφορούν στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP και ISO 22000 .

HACCP

To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων. Η εφαρμογή του Συστήματος HACCP επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Η πιστοποίησή του δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο η αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών, για την υγεία του καταναλωτή, τροφίμων.

ISO 22000 Ασφάλεια Τροφίμων

Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο ασφάλειας τροφίμων το οποίο απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων , καλύπτοντας  όλο το φάσμα δραστηριοτήτων από την παραγωγή ως την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την πώληση των τροφίμων. Απευθύνεται και σε εταιρείες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή τροφίμων, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες καθαρισμού και κατασκευής εξοπλισμού.

Είναι το πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius. Η πιστοποίηση ως προς το ISO 22000 αποδεικνύει τη δέσμευση της επιχείρησης για ασφάλεια τροφίμων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο από τα ISO 9001, ISO14001, το ISO 22000 μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο ήδη υπάρχον σύστημα.

GeoProject

Πρόσθετες Υπηρεσίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ.

GDPR

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679(General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27/04/2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/05/2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία.

Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με :

 • Τα προσωπικά τους δεδομένα,
 • Την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
 • Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τις διαδικασίες διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποιους Οργανισμούς αφορά:

Τους ιδιωτικούς και δημόσιους Οργανισμούς καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, πελατών των πελατών τους, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Ποιες υποχρεώσεις προβλέπονται για τους Οργανισμούς;

 • Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα, να μην τα υποβάλλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, να τα επικαιροποιούν, να τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται, να λαμβάνουν κατά περίπτωση την ελεύθερη και σαφή κατάθεση των φυσικών προσώπων.
 • Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός Ε.Ε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον GDPR.
 • Να αναπτύσσουν μηχανισμούς για την ανταπόκριση σε αιτήματα για :
 • Πρόσβαση στα δεδομένα
 • Διόρθωση των δεδομένων ή διαγραφή των δεδομένων
 • Παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Μεταφορά των δεδομέων σε άλλο Φορέα
 • Περιορισμό της επεξεργασίας
 • Ανάκληση της συγκατάθεσης
 • Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους
 • Να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο της ζωής τους
 • Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση.
 • Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού

Οι Οργανισμοί για την εναρμόνισή τους με τον GDPR πρέπει:

 • Να λάβουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που περιλαμβάνονται σε διεθνή πρότυπα, σε κώδικες δεοντολογίας και σε συστάσεις αρμοδίων κοινοτικών και εθνικών οργάνων
 • Να δημιουργήσουν και να επικαιροποιούν το μητρώο επεξεργασίας, όπου θα απεικονίζουν τη ροή, τους αποδέκτες και το είδος των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.
 • Να διενεργήσουν μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment), στην οποία θα αξιολογούν τους κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται και θα οδηγούνται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων περιορισμού των κινδύνων
 • Να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
 • Να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)

Πότε καθορίζεται υποχρεωτικά ένας Data Protection Officer (DPO) σε έναν Οργανισμό;

Κάθε Οργανισμός υποχρεούται να καθορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή αλλιώς Data Protection Officer (DPO), όταν :

 • Η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται από δημόσια αρχή ή Φορέα
 • Οι βασικές δραστηριότητες του Οργανισμού συνιστούν πράξεις επεξεργασίας, οι οποίες απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα
 • Οι βασικές δραστηριότητες του Οργανισμού συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων που αφορούν καταδίκες και κατηγορίες για εγκληματικές πράξεις
 • Γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ δεδομένων υγείας, βιομετρικών δεδομένων).

Οι βασικές υπευθυνότητες του DPO είναι:

 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τον Κανονισμό και όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις
 • Αποτελεί το σημείο επίσημης επικοινωνίας του Οργανισμού με την Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), καθώς και με κάθε υποκείμενο που υπόκεινται σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό.
 • Είναι αρμόδιος για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού στις απαιτήσεις του Κανονισμού, για την παροχή συμβουλών, για τη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων καθώς και για την τήρηση των αρχείων καταγραφής.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης («Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή») σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 150/2001.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Η.Μ.Α)

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.

Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι:

Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων και ως υπόχρεοι:
α) εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011,

β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων,

γ) οι Δήμοι της χώρας

Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν ή/και παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται /αποθηκεύουν) απόβλητα από τρίτους.
Οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η GeoProject σας ενημερώνει για όλους τους ανοιχτούς διαγωνισμούς δημοσίου.
Οι δημόσιοι διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών από διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ), τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ), σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι αγορές αυτές αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων. Οι υποβολές των προσφορών γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα, που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας: www.promitheus.gov.gr.
Οι διαδικασίες των κρατικών προμηθειών ξεκινούν με την πρόσκληση των προμηθευτών, με τη μορφή διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους και ολοκληρώνονται με τη βοήθεια γραπτών συμβάσεων. Οι συμβάσεις αυτές καθορίζουν το περιεχόμενο και τους όρους μιας συμφωνίας μεταξύ της αναθέτουσας αρχή και των προμηθευτών.
Με βάση τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τρεις είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις κρατικές προμήθειες:
H αρχή της δημοσιότητας.
Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης
Η διαδικασία που ακολουθείται για τον κλειστό διαγωνισμό εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Οι κλειστοί διαγωνισμοί έχουν διαφορετικές προθεσμίες για κάθε μία από τις δύο φάσεις τους.
Α) Ο Φορέας δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία είναι μία γενική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μαζί με μία περιγραφή της εταιρίας (Φάκελος ικανότητας).
Β) Όσοι επιλέγονται με βάση τα στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση της πλήρους διακήρυξης και καλούνται να υποβάλλουν πλήρη προσφορά, δηλαδή κατάθεση τιμών, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (όπως π.χ. τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, τις διαστάσεις, το υλικό, τη συσκευασία, τη σήμανση) του αγαθού προς προμήθεια, ώστε αυτό να προσδιορίζεται αντικειμενικά. Κάθε φορέας του Δημοσίου μεταβιβάζει τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η οποία ελέγχει, τροποποιεί όπου απαιτείται και δίνει την τελική έγκριση για τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές του Δημοσίου μπορεί να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Συνεταιρισμοί
Ενώσεις προμηθευτών
Κοινοπραξίες προμηθευτών
Στο πλαίσιο του κλειστού διαγωνισμού οι προμηθευτές που μπορούν να υποβάλλουν πλήρη προσφορά δε μπορούν να είναι λιγότεροι από πέντε (5) και περισσότεροι από είκοσι (20).
Οι προσφορές των προμηθευτών υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στη διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους που αυτή ορίζει. Υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα. Κάθε φάκελος περιέχει:
Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από την εκάστοτε διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κ.α.)
Β) Χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντας εμφανώς τον σχετικό τίτλο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης που κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
Α’ ομάδα: τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης
Β’ ομάδα: τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης
Γ) Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντας εμφανώς τον σχετικό τίτλο.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προβλέπει την καταβολή εγγύησης με τη μορφή εγγυητικής επιτολής. Σχετικά προβλέπονται οι εξής:
Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (συνήθως 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης), η οποία επιστρέφεται μετά την κατακύρωση ή την λήξη ισχύος της προσφοράς του προμηθευτή.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (συνήθως 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ).
Εγγύηση προκαταβολής (στο ύψος που συμφωνείται), αν η σύμβαση προβλέπει την προκαταβολή στον προμηθευτή του 50% του τιμήματος (προ ΦΠΑ).
Τέλος, ενδέχεται η διακήρυξη να προβλέπει την καταβολή εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης (ορίζοντας και τους όρους της σχετικής εγγύησης), σε περίπτωση που το έργο δεν προχωρήσει.
Τα κριτήρια ανάθεσης μιας προμήθειας είναι δύο και κάθε διακήρυξη οφείλει να ορίζει σαφώς ποιο από τα δύο ακολουθείται:
Α) Η χαμηλότερη τιμή: απλό μειοδοτικό σύστημα, με τη λεπτομέρεια ότι αν κάποια προσφορά κριθεί υπερβολικά χαμηλή μπορεί να απορριφθεί, αφού προηγουμένως ζητηθούν εξηγήσεις από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή και κριθούν ανεπαρκείς.
Β) Η πιο συμφέρουσα προσφορά: η κατοχύρωση βασίζεται σε σειρά κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (π.χ. η συμφωνία του προσφερόμενου υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η καταλληλότητα του υλικού για την εξυπηρέτηση του σκοπού, η εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης κ.α.)
Η GeoProject αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του εκάστοτε ενδιαφερόμενου προμηθευτή, καθώς και την έγκαιρη υποβολή της στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Επιπρόσθετα, διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προκύπτουν από την υπογραφή της σύμβασης Δημοσίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.
Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται: η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης – ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.
Οι θέσεις καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια προκήρυξη στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές με την επιλογή διαδικασίες, όπως ορίζονται στο Ν 2190/1994 . Η βασική αρχή της διαφάνειας καλύπτεται με τη δημοσιοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.
Όλες οι λειτουργίες του ΑΣΕΠ υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύσστημα.
Η GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία του φακέλου σας και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων
των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ)
των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).
Η GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία του φακέλου σας και την ηλεκτρονική υποβολή κάθε τύπου αίτησης.