GeoProject

Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες

Γεωτεχνική - Συμβουλευτική

Γεωργικές Μελέτες

Η εταιρεία εκπονεί τις ακόλουθες γεωργικές μελέτες:

  • Γεωργοοικονομικές- Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων
  • Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού
  • Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Δ24/οικ 2705/22-02-2019 απόφαση της Γεν Δν/σης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η χορήγηση μελετητικού πτυχίου με Αριθμό Μητρώου  27089 στις Κατηγορίες και Τάξεις:

  • Κατηγορία 23        Τάξη: Α
  • Κατηγορία 27        Τάξη: Α

Αδειοδότηση Έργων & Δραστηριοτήτων

Η GeoProject αναλαμβάνει τη διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης που απαιτείται για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α και Β.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α

Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης συνιστά τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Ο Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας  δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ.

Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά μέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων ή και αντισταθμιστικά μέτρα. Οι όροι αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος τα 10 έτη εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων πριν τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων οι φορείς τους υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β

 

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση, αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία του εν λόγω έργου ή δραστηριότητας.

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε περιοχές Natura 2000.

Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων, για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της. Για έργα κατηγορίας Α η ΕΟΑ υποβάλλεται ως τμήμα της ΜΠΕ.

Η ΕΟΑ περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης των συγκεκριμένων περιοχών Natura.

 

Καταχώριση ενεργειών και πληροφοριών στο ΗΠΜ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρεί Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης , τροποποίησης καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ. Στο ΗΠΜ καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, καθώς επίσης και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην πέραν αυτών περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.