«2 η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στην δράση 4.1.2.«“Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”»

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) έως την Τρίτη, 2/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης...

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πιστοποίηση της επιχείρησής σας σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς κατά τα  πρότυπα του...

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Σε εξέλιξη είναι οι υποβολές για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές...

E-λιανικό: Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β’ κύκλος)

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος...