Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων ΟΠΕΚΕΠΕ (ΚΥΔ ΟΠΕΚΕΠΕ)

Η εταιρεία μας, αναγνωρισμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για την περίοδο 2022 – 2027, υποστηρίζει τους παραγωγούς στην υποβολή δήλωσης κάθε έτος, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την έγκαιρη και χωρίς περικοπές επιδότησή τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:

6ψήφιος κωδικός PIN
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
IBAN
Ε9/Ενοικιαστήρια
Τοπογραφικά/Συντεταγμένες
Στοιχεία καλλιεργειών
Μητρώο Αιγοπροβάτων (για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)
Μελισσοκομικό βιβλιάριο (για μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις)
Αμπελουργικό μητρώο (για αμπελουργικές καλλιέργειες)