1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ιαν 24, 2024 | ΕΣΠΑ 2021-2027, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την οποία αλλάζει ο ορισμός της Ενιαίας Επιχείρησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2023/2831 καθώς και το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων De Minimis, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000€ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

Επιπλέον, αφαιρούνται οι παρακάτω ΚΑΔ:

68.20.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
68.20.11.02 Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας (airbnb)
68.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
68.20.11.04 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση
77.11.10 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και
85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
93.29.11.04 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
93.29.11.05 Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)
93.29.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών

Σχετικά με την πρόσθετη ενίσχυση 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές, ισχύει ότι:

« Ο Φορέας δικαιούται πρόσθετη ενίσχυση 10% στο ποσοστό χρηματοδότησης, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή μικρά νησιά (σύμφωνα με το Παράρτημα Χ) ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή, με δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ της σχετικής Απόφασης σε ισχύ (ΦΕΚ) η οποία κατατάσσει την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ή / και» Επίσης ο κωδικός 741 00, ο οποίος δεν υφίσταται πλέον, αντικαθίσταται από τους νέους 741 31, 741 32, 741 33 και 741 50.

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης και πρόσθετες αλλαγές αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, τα ποσοστά ενίσχυσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης κ.ά.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Δείτε την 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ