Προδημοσίευση Νέων Δράσεων για τουρισμό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναρτήθηκαν σήμερα οι δύο νέες Δράσεις ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και τον τουρισμό. Δε συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις της εστίασης και του λιανικού εμπορίου .   Δράση 1: «Ενίσχυση της...

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ και απασχόλησαν το 2022 τουλάχιστον τρία (3) άτομα προσωπικό (3 ΕΜΕ) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.000€ έως και...

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ και απασχόλησαν το 2022 τουλάχιστον δύο (2) άτομα προσωπικό (2 ΕΜΕ) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και...