Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2021-2027)
Αναπτυξιακός Νόμος
Προγράμματα ΔΥΠΑ
Συστήματα Διαχείρισης ISO-AGRO
Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων ΚΥΔ ΟΠΕΚΕΠΕ
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων -ΗΜΑ
DYPA banner ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΑ

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Προγράμματα ΟΠΕΚΕΠΕ

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Τι κάνουμε

H GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική είναι μια σύγχρονη επιχείρηση παροχής αξιόπιστων εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών. Απευθυνόμαστε σε επιχειρήσεις και αγρότες. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αίτησης και την υποστήριξη για όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καθώς και για όλες τις δυνατότητες επιδοτήσεων για αγρότες. Ως Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης εξειδικεύεται στη σύνταξη της μελέτης σχεδιασμού και υποστήριξης της εφαρμογής ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO και AGRO από επιχειρήσεις και αγρότες αντίστοιχα. Υποστηρίζουμε την υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος από τις υπόχρεες επιχειρήσεις.
ESPA gr

ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτελεί τη χρηματοδότηση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας. Αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.
opekepe

ΚΥΔ ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων Ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από αγρότες και κτηνοτρόφους-Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων
iso

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Αποστολή των συστημάτων διαχείρισης είναι η ανάπτυξη της τυποποίησης και σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της πνευματικής, επιστημονικής τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η Διεθνής οργάνωση τυποποίησης ISO είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία εθνικών επιτροπών standards από περισσότερες 140 χώρες που ιδρύθηκε το 1947.
Αναπτυξιακός Νόμος
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 με τα 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που θεσπίζονται για πρώτη φορά, δίνει κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε πληθώρα τομέων της οικονομίας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα
paa
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης-Οικοτεχνία
Επιδότηση αγροτών μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για οικονομική ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη για βελτίωση παραγωγικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
AGRO
AGRO
Τα πρότυπα AGRO 2-1 & AGRO 2-2 προδιαγράφουν τις γενικές απαιτήσεις για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με στόχο την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής. Εφαρμόζονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας ακόμα και από μεμονωμένους παραγωγούς ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής τους κατεύθυνσης προκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση εισροών και βέλτιστη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων.
global gap
GLOBALG.A.P
Το GLOBALG.A.P (στο παρελθόν γνωστό ως EUREPGAP) έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P.) στην παγκόσμια αγορά. Το πρότυπο GLOBALGAP αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή από τους λιανοπωλητές και εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου. Η θεμελιώδης αρχή του είναι η ίση συμμετοχή των παραγωγών και λιανοπωλητών στη δημιουργία προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.
dypa
Προγράμματα ΔΥΠΑ
Με τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με τα μέσα που της προσφέρει ο νόμος «Δουλειές Ξανά», η ΔΥΠΑ γίνεται κεντρικός πυλώνας της δημιουργίας Εθνικής Στρατηγικής για την Κατάρτιση στη χώρα μας και υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης «νέας γενιάς», αναδιοργανώνει τις δομές και διευρύνει τις συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια και παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.
Ypeka
ΗΜΑ
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

Λίγα λόγια για εμάς

Τα διαπιστευτήρια της GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική είναι η διαρκής και επιτυχημένη της παρουσία, η εμπιστοσύνη των πελατών της, και ο αριθμός και το μέγεθος των έργων που αναλαμβάνει. Διαθέτει 10ετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υπαγωγή και υλοποίηση επενδυτικών έργων, έχοντας διαχειριστεί πληθώρα επενδυτικών έργων στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.α. συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Από το 2018 δραστηριοποιείται στο Ρέθυμνο Κρήτης

Η διαρκής ανοδική της πορεία βασίζεται στο ικανό, καταρτισμένο και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της επιχείρησης και στους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες της. Επιπλέον, η σταθερή και διαρκώς αυξανόμενη πελατειακή της βάση πιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την χρηστικότητα των λύσεων που παρέχει. Το δυνατό της σημείο είναι η παροχή ολοκληρωμένου και τεχνικά άρτιου πακέτου υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.