Προδημοσίευση Νέων Δράσεων για τουρισμό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναρτήθηκαν σήμερα οι δύο νέες Δράσεις ΕΣΠΑ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και τον τουρισμό. Δε συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις της εστίασης και του λιανικού εμπορίου .   Δράση 1: «Ενίσχυση της...