ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσουν επαγγελματίες αγρότες και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στον αγροτικό τομέα είναι: 1. Χρηματοδότηση  των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), καθώς και των μικρομεσαίων...

Προδημοσίευση: 1η Πρόσκληση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Αναρτήθηκε η Προδημοσίευση που αφορά την 1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ)...

Ένταξη πράξεων της Δράσης 4.1.5 του ΠΑΑ 2014-2020

Ολοκληρώνεται σταδιακά η Απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των Περιφερειών της χώρας για τη Δράση 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων...

Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»-Προδημοσίευση Πρόσκλησης

Δημοσιεύθηκε η προδημοσίευση της Δράσης «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» για το έτος 2024 ορίζοντας τα βασικά σημεία της Πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2024. Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 –...

CLLD-Leader: 2η Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Χανίων η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα....