Προγράμματα ΔΥΠΑ

Η Δ.Υ.Π.Α (Δημόσια Υπηρεσία Προώθησης Απασχόλησης) είναι η τελευταία μετονομασία του ΟΑΕΔ. Αποτελεί υπηρεσία που απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία ως υπάλληλοι, επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους ως εργαζόμενοι ή υποψήφιοι εργαζόμενοι ή θέλουν να δημιουργήσουν δική τους δραστηριότητα.

Η λειτουργία της εδράζεται σε τρεις πυλώνες :
α) την προώθηση στην απασχόληση,
β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και
γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σύμφωνα με το www.dypa.gr, αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

-των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων
-των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ.Υ.Π.Α) των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Η GeoProject Γεωτεχνική-Συμβουλευτική αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία του φακέλου σας και την ηλεκτρονική υποβολή κάθε τύπου αίτησης σε επιδοτούμενα προγράμματα για δημιουργία νέας επιχείρησης από ανέργους όλων των ηλικιών αλλά και πρόσληψης προσωπικού από υφιστάμενες επιχειρήσεις.