3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των...

Ένταξη πράξεων της Δράσης 4.1.5 του ΠΑΑ 2014-2020

Ολοκληρώνεται σταδιακά η Απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των Περιφερειών της χώρας για τη Δράση 4.1.5 “Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων...

Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας»-Προδημοσίευση Πρόσκλησης

Δημοσιεύθηκε η προδημοσίευση της Δράσης «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» για το έτος 2024 ορίζοντας τα βασικά σημεία της Πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2024. Στόχος της παρέμβασης «Π3-75.1 –...

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την οποία αλλάζει ο ορισμός της Ενιαίας Επιχείρησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2023/2831 καθώς και το...

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» σύμφωνα με την οποία αλλάζει ο ορισμός της Ενιαίας Επιχείρησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2023/2831 καθώς και το...

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Έως 29/02/2023 μπορούν ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για δημιουργία νέας επιχείρησης στη νέα Δράση ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων” Η Δράση απευθύνεται σε δικαιούχους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε...